AVG verklaring

Kortenhoef. Secretariaat.
Suikerpot 2,
1241 HK Kortenhoef.
E-mailadres: info@ijsclub-kortenhoef.nl
Telefoon 0654768929 of 0356562191.


AVG Privacy verklaring.
Voor een optimale dienstverlening in het kader van de statuten van onze vereniging verwerken wij enkele persoonsgegevens van en over u.
Wij gaan voorzichtig om met uw gegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

In onze ledenadministratie:
Naam, adres en woonplaats
Ingangsdatum Lidmaatschap
Telefoonnummers
IBAN banknummer
E-mailadres

De vrijwilligerslijst:
Naam,
adres en woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadres

Ledenadministratie
Wij gebruiken uw gegevens in de ledenadministratie om met u te communiceren over uw betalingsverplichtingen en bij het toezenden van informatie ( via post, loper of de mail) of betaling van uw contributie via automatische incasso (machtiging)

Vrijwilligerslijst:
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u op te roepen om aanwezig te zijn als er een ijsperiode is.

Cookies:
Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wij registreren c.q. onthouden uw voorkeur bij het bezoek van onze website niet. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot aanpassing van het getoonde richten aan het Bestuur van onze vereniging.

Mei 2018

IJSCLUB “ONDERLING GENOEGEN”