Alle berichten van Joop

Jaarverslag 2020-2021

Hieronder kunt u het jaarverslag 2020-2021 downloaden:

Fin. Jaarverslag 2020-2021

Hieronder kunt u het financieel jaarverslag downloaden

Jaarverg. 2020 afstel ivm Corona

Geacht lid,

Ook wij moeten ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en kunnen daardoor dit jaar geen ledenvergadering uitschrijven.
We gaan er wel van uit, dat we in 2021 weer gewoon een jaarvergadering beleggen. Maar ondanks dit , en het ontbreken van ijs gedurende een aantal jaren verzoeken wij U om lid te blijven, om als onze wereld weer normaal is de ijsbaan te kunnen openen, want de kosten lopen natuurlijk gewoon door en wij krijgen van niemand subsidie.